ساخت آبنما با سنگ لاشه

ساخت و طراحی آبنما با سنگ لاشه ورقه ای ما با سنگ لاشه ورقه ای

آب نما های گوناگون آبشار های طبیعی را نیز خواهد ساخت ما آبنمای

را با سنگ لاشه می سازیم که هر بیننده را نیز با خود جلب و جذب چشم

آنان را به خود خیره می کند آبنما از قدیم ترین بناهایی است که هنوز در

ایران قابل اجرا هست و به خصوص در مناطق های کوهستانی یا در مناطق

های ساختمانهای ویلایی نیز بیشتر دارند ما به صورحصیری یعنی دم ۵ سانتی

سنگ را روی هم چیده ایم با سنگ مشکی میگون تا با هم چسبیده شود و

آب از بالای آن ریزش کند پیمانکاری سنگ مالون رحسنی