طراحی نما دیوار سنگ لاشه

طراحی دیوار با سنگ لاشه حسنی ۱۵ سال سابقه یکی

از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های

لاشه ورقه ای در ایران است ما در این جا که می بینید دو نوع

عکس را در داخل همین پست قرار داده ایم یکی زمانی جای

طراحی نما دیوار سنگ لاشه

همین پروژه و دیگری زمان تکمیل همین فروشند ماه چه ارتباطی با سنگ فروش یا معدندار یا کدام دفتر نداریم ما یک سایت مستقر هستیم یک سایت که برای خودمان تبلت انجام می دهیم آدم ها که در فضای مجازی عکس های گوناگون از سنگهای مالونی را آپلود میکند یک پشتیبان یا یک سنگ فروش با آنها متصل هستند به خاطر اینکه تایید کنند امین خادم چه کاره است به خاطر تایید همین کارشون یک کمیسیونی باید پرداخت کند ما در فضای مجازی چی داریم عکس آپلود میکنیم

3 19 - طراحی نما دیوار سنگ لاشه

هیچ پشتبانی نداریم ما برای خودمان با پروژه را به خاطر پیشبرد کارهای

خودمان انجام میدهیم ماهر مشترکی و ما تماس بگیرد آیا شما در کجا

زندگی میکنید ما جای روی پروژه در حال انجام آن هستیم پس مهم نیست

فروش یا یک دفتری ما را تایید کند بله همان کسی تایید می کند که ما

در حال با همون پروژه در حال انجام هستیم اینها ابتکار از اینها ما برداشت

کردیم مثل شما با همین فکر باشد که آیا کسب و کار این ها کجاست

محل کارشان کجاست با کی ها بود اوباش دارند آیا واقعیت ما پرداخت

طراح نما دیوار سنگ لاشه

انجام می دهیم می‌کند که این آدم پروژه مارا کار می‌کند یا همین‌طوری

نیمه کاره رها می کند ما سالیان سال شاید ک مسکن ۲۰ تا پروژه را با

سنگ مالون اجرا کنیم اما همان ها مکه قبل از اینکه با ما کار کند شاید

با همین نظر بود و بعد از اینکه ما پروژه ها را انجام دادیم با ۱۰۰ درصد

سنگ مالون

رضایت با ما برخورد کردند نمونه های گوناگون عظیم مالکان عزیز صاحب کاران محترم را انشاالله در یک فرصت کوتاهی یک ویدیویی از نظرات هم آنهایی که ما باهاش آن کار کردیم نیز در داخل سایت قرار می دهیم شما هم با خیال راحت با ما کار کنید ما یک پیمانکار عمده یک پیمانکار کاملاً مجهز با سنگهای مالونی هستیم یعنی ما با سنگ مالون هر آنچه که شما مد نظر شما باشد می سازیم این روزها در فضای مجازی سنگ مالون های زیادی در مورد سنگ تبلیغ می‌کنند هنر هر دستی نیست سنگ هنر استاد کار هست که با تراش آنها شکل های گوناگونی با سنگ های کوهی می‌دهد ما باسنهای مالون نما های گوناگون انجام می دهیم همین تصاویر کاملاً شما نگاه کنید یکی زمان دیگری زمان‌تکمیل همین کار از همین پروژه ویدیوهای در حال انجام آن هستیم