اجرای سنگ کاری دیوار چینی با سنگ لاشه

ورقه ای پیمانکاری حسنی با بیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین

طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای

در ایران است ما در اینجا نمای دیوار را کاملاً با سنگهای لاشه ورقه و

سنگ های مالونی نیز اجرا نموده ایم اگر شما با دقت نگاهی به نمونه

کارهای ما بندازید آنگاه متوجه می شوید که ما تصویر های گوناگونی

جرای سنگ کاری دیوار چینی

IMG 20190810 WA0044 - اجرای سنگ کاری دیوار چینی با سنگ لاشه

اجرای سنگ کاری دیوار چینی از پروژه های اجرا شده و در اینجا قرار داده ایم نمونه کار اول دیوار به

صورت فرز بور به چهار رنگ سنگ لاشه ورقه ای نیز تشکیل شده است

یک رنگ قهوه ای سوخته کاشان با دوم سنگ لاشه ورقه ای سبز قم و

سوم سنگ قرمز مشهد با چهارم سنگ لیمویی همدان نیز اجرا شده است

لابلای که می‌بینید سنگ مشکی نیز در قسمت های پایین دیوار نیز اجرا

نموده ایم و لابلای آنها که دو نماد تقسیم شده است وسط این را یک درپوش

اجرای سنگ کاری دیوار  

IMG 20190810 WA0045 - اجرای سنگ کاری دیوار چینی با سنگ لاشه

اجرای سنگ کاری دیوار چینی با سنگ لاشه یا یک قاب نیز قرار داده ایم

تا نمای این بالا و پایین از هم متفاوت تر باشد و به همین ترتیب ادامه دارد تا

آخر دیوار آنها که می‌بینید لا بالا یا وسط این قاب ها را به دو رنگ اجرا نموده آن

هم به صورت تیشه ای چیست ما کناره های سنگ را به وسیله چکش یا به

اجرای سنگ کاری دیوار  

اجرای سنگ کاری دیوار چینی وسیله تیشه با بند اینها مثل بند فرز بور یکنواخت نمی باشد با بند اینها یک جا بزرگتر و جاهای دیگر کوچکتر از دیگر نیز هستش وبه خاطر اینکه طبیعت این نسبت به فرز بور یک کم بیشتر هستش نمونه دوم مربوط به همین پروژه نیز می باشد اگر دوست داشته باشید تمام نمونه های کار شده ما را ببینید حتماً به گالری سنگ لاشه حسنی وارد شوید با تمام و نمونه های کار شده با سنگ های مالونی و سنگهای لاشه ورقه ای نیز می باشد در این قسمت شما قرار داده ایم یا ودیدیو های کارشده ما که فلم های جالب شده با سنگ های لاشه ورقه ای می باشد تمام آنها را ببینید و تا آخر نگاه کنید گروه پیمانکاری سنگ مالون احمد حسنی