اجرای باربیکیو با سنگ مالون

اجرای باربیکیو با سنگ لاشه ورقه ای حسنی با بیش

پاز ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنند

گان سنگهای مالونی با سنگهای لاشه ورقه ای در ایران

است ما در اینجا اگر شما با دقت به این تصویری که ما

گذاشته ایم نگاه کنید یک بار به گیو ساخته ایم طبقه

بندی اره‌های این بار به کی او را با سنگ لاشه ورقه ای

اجرای باربیکیو با سنگ مالون

اجرای باربیکیو با سنگ  مشکی میگون جدا نموده ایم و زیر آن یک جای سین یا یک

جای کباب سیخ قرار دادیم این که میبینید شما یک کباب پز

گازی نیز می باشد باربیکیو گازی که با سنگ لاشه ورقه ای

را شده است بعد داخلی نهایی که می بینید با اجرای

ناسوت و اجرا کردیم نسنگ لاشه ورقه یا هر رنگی دیگه هیچ

مقاماتی در برابر آتش نخواهد داشت و ندارد یعنی به کوچک

ترین حالت به اینها گرما برسد سریع سنگ می باشد و از بین

می‌رود نمی ترک کند به خاطر همین داخل این راه ما با آجر ن

اجرای باربیکیو با سنگ

اجرای باربیکیو با سنگ مالون اسوز کار کردیم و نمای بیرونی آن را با سنگ مشکی میگون ایران

نموده ایم و کنار این بار بگی و هم یک جای کاسه قرار دادیم و یک

متری این را نیز یک آب نمای شکل را در کنار این ایجاد نمود تا با ای

نکه شما کباب رادربغل آبنما میپزید صدای آب خیلی دلنشین خواهد

بود حتماً در بخش گالری سنگ لاشه وارد شوید و تمام نمونه های

اجرای باربیکیو 

اجرای باربیکیو با سنگ مالون کار شده ما را ببینید ما نمونه های گوناگونی با سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای کار شده یا غیر کار شده را در قسمت قالب های خود قرار داده ایم از شما خواهشمندیم تمام نمونه های کار شده ما که با سنگهای مالونی می باشد آنها را ببینید یا در قسمت جستجوی وب سایت ما بنام باربکیو روی سنگ مالون یا سنگینی‌اش نیز جستجو نمایید آنجا هم تصاویر های گوناگونی را خواهید دید و نمونه های زیبا را خواهیم دید گروه پیمانکاری سنگ مالون حسنی