نمای دیوار سنگ لاشه ورقه ای

نمای دیوار سنگ لاشه  حسنی با بیش از ۱۵ سال

سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالون

ای با سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است ما در قسمت

‌های لواسان اوشان فشم و به سمت دماوند یا به سمت میگون

در این قسمت ها بیشتر این پروژه های اجرا شده با سنگ های

لاشه ورقه ای با سنگ های مالی می باشد را انجام دهیم حتما

در بخش کناری سایت ما سر بزنید و تمام نمونه های کار شده با

نمای دیوار سنگ لاشه 

سنگ های مالونی هست را ببینید یا حتما در بخش ویدیو های

ما رفته ویدیو های کار شده ما را یکی یکی نیست تماشا کنید

ما در بخش گالری خود بیش از هزاران نمونه کار شده با سنگ

های لاشه ورقه ای نیرا نمای دیوار سنگ لاشه ورقه اینجا با

سنگ لاشه ورقه یک نمای ساختمان که ارتفاع آن حدود مربع

نمای دیوار سنگ لاشه ورقه ای

نیز می‌باشد و کناره‌های ستون این ما هم با سنگ لاشه ورقه ای

نیست کار شده هستش و ما این را به صورت فرض بر اجرا نموده

ایم ارتفاع یک متری آن را یک قاب قرار دادیم و بالای آن را دوباره با

سنگ لاشه ورقه ای اجرا کردیم و ستون‌های آن را با سنگ لاشه

زرد همدان نیز به صورت فرض بود تا ارتفاع بلند نیز اجرا نموده ایم

نمای دیوار سنگ لاشه 

از شما خواهشمندیم تمام نمونه های کار شده با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگان بالا می بینید و نظرات خود را با ما شریک بسازید سنگ لاشه چیست سنگ لاشه هم سنگهای مالون ای هستش من تا ضخامت یا قطر این سنگ ها نسبت به سنگهای مالون ای بسیار کم هستند یعنی حدود ۴ سال قدر یا ۵ سانتیمتر نیز داشته باشد و این زنگ ها کاربرد این سرنگ‌ها کاملاً برای کف سازی و برای نماسازی نیز قابل استفاده می باشد پس همراه ما باشید و سر به وب سایت ما بزنید