سنگ لاشه کف پارکینگ

سنگ لاشه پارکینگ ما در اینجا با سنگهای لاشه ورقه ای کف پارکینگ یا ماشین رونیز

را اجرا می‌کنیم پیمانکاری حسنی با بیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین معماران و

سنگ کاران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است سنگ لاشه

کف پارکینگ یا حیاط سازی را با سنگ های کوهی و سنگ های لاشه ورقه ای اجرا می

کنیم چون این سنگ ها نسبت به سنگهای دیگر که مثل موزاییک یا سنگهای تراونتن یا

سنگهای گرانت نسبتاً با لاستیک ماشین شما گرایشی بیشتری دارد کف سازی و حیاط

سنگ لاشه کف پارکینگ

24438814592215784020.0 - سنگ لاشه کف پارکینگ

سازی را حتماً ما توصیه می‌کنیم با سنگهای لاشه اجرا کنیدهم از لحاظ زیبایی زیباست

و از اینکه یک نمای طبیعی نسبت به سنگ های تروانتن نیز خواهد داشت این رنگ کاملاً

سنگ‌های طبیعی است و به خاطر همین جلوه سنگها نسبت به سنگهای تراورتن یا گرا

نت خیلی بیشتر و زیباتر می باشد سنگ لاشه کف پارکینگ ما در اینجا اگر شما با دقت

نگاه کنید چند تصاویر را در مورد سنگ های لاشه ورقه ای در همین جا ما قرار داده ایم و

کارهای متفاوت هم می باشد که هستش و یکی به صورت فرزبور کناره های استخر را

با سنگ های لاشه ورقه ای کارکردیم و دوم اینکه پارکینگ های ورودی را نیز با سنگ های

سنگ لاشه کف

لاشه برقه ای اجرا نمودیم این‌ها تفاوت نسبت به همدیگر شان خیلی زیاد نیست ولی

رنگاشون تفاوت زیادی دارد اگر شما بخواهید تمام نمونه های کار شده مارا که با سنگ

های مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای می باشد را ببینید حتماً در صفحات اینستاگرام

یا در صفحات واتساب ما در ارتباط باشید و کوشش کنید در صفحه اینستاگرام ما نیز متصل

باشید چون پوست های جدید را نیز یا ویدیو های کوتاه را در استوری اینستاگرام خود قرار

سنگ مالون 

435811914 25913 - سنگ لاشه کف پارکینگ

می دهیم سنگ لاشه کف پارکینگ ما طرح های پارکینگ را نسبتاً کار نمیکنیم ولی رمپ یا ورودی پارکینگ را حتماً ۹۰ درصد پروژه ها را با سنگ لاشه کار می کنیم چون زیر پارکینگ سنگ لاشه ورقه های خیلی جذاب نمی‌شود ورودی یارمپ های گیشی بتن را دارا می باشد ۹۰ درصد این پروژه ها را با سنگ های لاشه ورقه ای کار می کند چون نسبت با سنگهای تروانتن یا گرانت زیر ماشین لاستیک های ماشین چسبیدگی بیشتری خواهد داشت از خواهشمندیم سر به صفحه اینستاگرام ما بزنید با نمونه های گوناگونی کار شده ما که با سنگها