ساخت کف سنگ لاشه

ساخت کف سنگ لاشه حسنی یکی از بهترین سنگ کاران سنگهای مالونی

و سنگهای لاشه ورقه ای در ایران است ما اینجا حیات و موردی را با سنگهای

مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای اجرا نموده ایم پس حتماً تمام نمونه کارها

ی ما که مربوط به حیاط سازی یا کف سازی با سنگ های لاشه ورقه ای را نیز

در داخل وبسایت سنگ لاشه یا گالری سنگ لاشه حسنی نیز ببینید یا در پیج

اینستاگرام ما سر بزنید و تمام نمونه ها که بیش از هزاران نمونه کارهای سنگ

 سنگ لاشه ساخت

های مالونی هست را تماشا کنید ما آنجا روزانه تعداد زیاد پست ها و پروژه های

در حال انجام را قرار می دهیم کف سازی با سنگ لاشه ما در اینجا ورودی یعنی

به سمت ورود پارکینگ را با سنگ های لاشه ورقه ای قهوه ای سوخته آن هم

به صورت فرزبور هستش را اجرا نموده ایم که تقریباً حدود ۱۳۰ متر پروژه با سنگ

های لاشه ورقه ای می باشد آن هم ماشین رو یعنی به سمت پارکینگ این را

با سنگ لاشه ورقه ای را اجرا نموده ایم در داخل گوگل به نام کف سنگ لاشه

ورقه ای حسن ای جستجو کنید که شاید کمتر از ۱۵۰۰ تا هر کس مربوط به کف

ساخت کف سنگ لاشه

سنگ لاشه ورقه ای در گوگل می بینید ما در ویدیوهای خود توضیحات کوتاهی

در مورد اجرای سنگهای مالونی و نحوه برش آنها توسط دستگاه سنگ فرز به

شما توضیح میدهیم که نوع برش آنها و طرز کار با این سنگ ها چطور هفته

پس از من ویدیو های کار ما که مربوط به سنگ های لاشه ورقه ای را ببینید

پیمانکاری سنگ ‌مالون نور احمد حسنی کف سازی با سنگهای لاشه ورقه ا

کف سنگ لاشه

ی پس حتماً در پیج اینستاگرام ما وارد شده و تمام نمونه های کار شده مربوط به سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای که در داخل اینستاگرام از را ببینید با تعداد زیادی شبانه در آن اینستاگرام پست های جدید را نیز آپلود خواهم کرد و به همراه ما باشید