اجرای سنگ مالون آبنما

IMG 20190119 WA0019 - اجرای سنگ مالون آبنما

 اجرای سنگ مالون آبنما یکی از حیاط خونه ویلایی اجرا شده آن هم بصورت

فرت یعنی با توری اجرا نموده سنگها را با حالت دم قرار دادیم یا نه این به صورت شفت از روی بالا

به سمت پایین آب سریزمی‌شود و کناره‌های آن را به وسیله سنگ های لاشه ورقه ای قهوه ای

سوخته به صورت تیشه‌ای یعنی اجرا نموده و کناره‌های قسمت پایین را با سنگ مشکی میگون

اجرای سنگ مالون 

کرده ایم اگر واقعا به دنبال بهترین معماران سنگ های مالی هستید حتماً در گوگل به نام پیمانکاری

سنگ مالون نور احمد حسنی جستجو کنید که بیش از ده ها هزار نمونه کارهای اجرا شده از سنگ‌

های مالونی در فضای مجازی قرار داده ایم حتماً گالری وبسایت سنگ‌ مالون حسنی سر بزنید