اجرای سنگ لاشه وقه ای نما دیوار

اجرای سنگ لاشه ورقه ای نما به صورت فرز بر ما در اینجا از رنگهای متفاوتی از سنگهای لاشه

ورقه ای را روی نمای دیوار اجرا نموده ایم پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از

بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است ما

در انجا از سه رنگ سنگ اجرا نموده ایم سنگ لاشه ورقه ای زرد همدان با سنگ لاشه ورقه

اجرای سنگ لاشه وقه ای نما دیوار

سبز قم سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای سوخته دماوند و سنگ لاشه ورقه ای قرمز مشهد ما

از ۴ سنگ برای چیدن نمای سنگ های ورقه و سنگهای مالون استفاده کردیم تا این سنگ

ها با تعادل رنگ کنار هم قرار نگیرند از اینکه به سایت ما سر زدید از شما متشکریم برای

دیدن بیشتر این مطالب ما حتما به نام پیمانکاری سنگ مالون نوراجمد حسنی جستجو کنید