طرز ساخت آبنمای دیواری

پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از بهترین طراحان

و اجرا کنندگان آبنما با سنگ های مالونی و سنگهای رودخانه ای می باشد ما در اینجا آبنما را

ساختیم با سنگ رودخانه ای سنگ ها را با حالت خود روی هم قرار دادیم و پایین آن یک جوب

طرز ساخت آبنمای دیواری

ایجاد نمودیم و بالای آن هم یک جو یک آبنمای خیلی ساده است هم دوباره همچین چیزی را

بغل هم ساختیم شباهت با هم با سنگ رودخانه ای اگر واقعاً به دنبال بهترین معماران سنگ‌

های مالونی هستید حسنی حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ‌ مالون در ایران است پس حتما

در بخش گالری سنگ‌ مالون ما وارد شوید در گوگل به نام سنگ‌ مالون نور احمد حسنی جستجو کنید