فروش سنگ مالون سفید در کرج

پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی

از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است

در اینجا گوشه ای از سنگ مالون سفید که به صورت تراش خورده یا نیمه تراش خورده را قرار

فروش سنگ مالون سفید در کرج

داده ایم این سنگ‌ مالون سفید از جنس سنگ تروانتن نیز می باشد اگر واقعا به دنبال بهترین

سنگ کاران سنگ مالون هستید حتما در بخش گالری سنگ‌ مالون حسنی وارد شوید