jk 106 - دیوار سنگی قهوه ای دماوند

دیوار سنگی قهوه ای دماوند

ما در انجا دیوارچینی در ورودی با سنگ مالون قهوه ای

دماوند انجام داده ایم ما با بیش از ۲۰ سال در ایران امروز

خود را یکی از بهترین سنگ کاران سنگ مالون دماوند یا

هر نوع سنگهای مالونی می دانیم چون سنگ کاری کار

هرکسی نیست یعنی شما اگر استاد کار و آجر یا سنگ

کار سنگ ساختمان باشید چرا سنگ مالون نسبت به این

کارها خیلی سخت و خیلی هم سنگین است اگر در مورد

دیوار سنگی قهوه ای دماوند

سنگهای مالونی یا قیمت سنگهای مالونی سوال از ما داشته اید حتما به صفحات واتساپ و مایا در تلگرام ما با ما در ارتباط باشید ما شما را راهنمایی می‌کنیم از کجا سنگ تهیه کنید و چه نوع سنگ را برای کف یا نمای دیوار خود استفاده کنید از اینکه به وبسایت حسنی سر زدید از شما متشکریم در قسمت گالری سنگ مالون