لاشه مالون سنگ مالونی سنگ معدن 237 - کف حیاط سنگ لاشه ورقه ای مشکی

کف حیاط سنگ لاشه ورقه ای مشکی

میگون فشم ما در اینجا که درب ورودی ساختمان یا پله

های ساختمان را با سنگ مشکی میگون اجرا نموده ایم

به وسیله محاسه بادی و سیمان سیاه با رنگ زرد بند

گشتی کردیم پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال

پیمانکاری حسنی سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا

کف حیاط سنگ لاشه ورقه ای مشکی

کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است اگر واقعا به دنبال کف سازی حیاط با سنگ مالون و سنگ لاشه ورقه ای هستید حتما در قسمت گالری وبسایت سنگ مالون حسنی سربزنید