سنگ فرش باغ با سنگ رودخانه ای

پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه

در ایران یکی از بهترین حرف های بهترین سنگ کاران سنگ مالون و سنگ های لاشه ورقه ای سنگ های کوهی ساخت آبنما آبشار اجرای طب و حیات طراحی نمای

سنگ فرش باغ با سنگ رودخانه ای

ساختمان و هر نوع کاری که با سندهای مالونی باشد ما انجام می دهیم اگر خواستید بیشتر این نمونه کارهای اجرا شده سنگهای مالون را ببینید حتما در بخش گالری وبسایت سنگ لاشه های ما شوید گالری سنگ مالون یا هم در گوگل به نام پیمانکاری

سنگ فرش باغ با سنگ رودخانه

سنگ مالون نور احمد حسنی جستجو کنید ما در اینجا آلاچیق را به وسیله سنگ های لاشه ورقه یا رودخانه یا سنگ کیوبک انجام داده ایم این زنگ با دو طرح مختلف یعنی رنگ بندی شده است با چنار این ادعا برنامه کوچکی را در بغل دیوار اجرا نمود های شما در حالت که روی این کف قرار دارید بتوانید سر و صدای آب را بشنوید