کف حیاط سنگ لاشه ورقه ای

کف حیاط سنگ لاشه ورقه ای مادر اینجا کف و [...]