اجرای طرح زیبا با سنگ لاشه

با سنگ لاشه ورقه ای سبز قم و سنگ زرد یا قرمز مشهد یک طرح

دایی ای را ایجاد نموده ایم این راه با وسیله سنگ فرز کناره های

سنگ را بروش زده تا کنار هم با سنگ لاشه ورقه ای ایجاد نموده اید

پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی

از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ مالون و سنگ های لاشه و واقه ای

اجرای طرح زیبا با سنگ لاشه

در ایران است حتماً برای دیدن نمونه های بیشتر رو روی گالری سنگ مالون کلیک کنید و تمام نمونه های اجرا شده با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگ‌های مارا ما را ببینید و یا هم در بخش تماس با ما در ارتباط باشید ما کوشش میکنیم شما را در نحوه خرید و فروش سنگهای لاشه ورقه ای راهنمایی کنیم