اجرای شومینه یاباریکیوی سنگ لاشه

2015 10 29 11 20 19 20701952 Copy 600x800 - اجرای شومینه یاباریکیوی سنگ لاشه

ما در اینجا به وسیله سنگ های لاشه و واقعی شومینه یا کباب پز

را اجرا نموده اید پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران

یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ مالون با سنگ لاشه ورقه ای

در ایران است ما در اینجا شومینه باربیکیو را اجرا نموده اید اگر خواسته

اجرای شومینه یاباریکیوی سنگ لاشه

باشید اگر خواسته باشید تمام و نمونه کارهای اجرا شده ما را ببینید چی شومینه آبنما باربیکیو و کباب پز آتشدان ساخت که ما حتماً در قسمت گالری سنگ مالون حسنی شویم که بیش از ده‌ها