پیمانکاری اجرای کف سنگ لاشه;. بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران.;, یکی از بهترین سنگ کاران .,سنگ مالون. است حیاط با سنگ های لاشه ورقه ای اجرای کف حیاط با ;’سنگ های مالونی ساخت هر نوع نما .;,یا دیوار با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالون اگر واقعا به دنبال حرفه ای ترین ها هستید حتماً به پیمانکاری-, سنگ مالون حسنی بپیوندید