نمای سنگی سنگ مالون دماوند ,;ما در اینجا دیوارچینی یک کامل را با سنگهای مالی انجام داده ایم .;پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه,; در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران ,.\;سنگ مالون و سنگ های لاشه کباب پز گازی حیاط ساخت هر نوع نمای ساختمان ,;حیات یا نماسازی ساختمانها دیوار چینی با سنگ مالون را نیز انجام می دهد حتماً در قسمت گالری وبسایت,. حسنی سر بزنید و یا هم در گوگل بنام پیمانکاری,; سنگ مالون حسن یا نور احمد اعظمی جستجو کنید دیوار سنگ مالون دماوند