نما با سنگ لاشه مشکی ما در اینجا نمای,; ساختمان یعنی ستونهای جلوی,; ساختمان یا ویلایی را با سنگ مشکی میگون ,;حسنی بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از,; معماران واقعی سنگهای مالونی ,;و سنگ های لاشه ورقه هست واقع به دنبال,; حرفه ای ترین ها هستید حتما در بخش,; گالری وبسایت سنگ‌ مالون حسنی سر بزنید را کاملاً مطالعه کنید ما در تلاشیم شما را در نحوه راهنمایی و راه راست هدایت کنیم راهی که چه نوع سنگ,; را برای کف و نمای دیوار خود استفاده کنید نما با سنگ لاشه ورقه های ما با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالون نما سازی انجام می دهیم با سنگ لاشه ورقه ای از روی دیوار شما نماز انجام می‌دهیم کاملاً نماچینی و دیوار چینی با سنگ مالون انجام میدیم:نما با سنگ لاشه مشکی