اجرای کف سنگ لاشه فرزی

 ما در اینجا را به صورت فرز بر ,;در حال انجام آن هستیم و آن هم در قسمت لواسان,; بزرگ هست این پروژه حدود,; چهار سال پیش توسط پیمانکاری ,;سنگ مالون حسنی تمام قسمت های این پروژه با سنگهای مالون و سنگ های لاشه ورقه ای,; اجرا شده است ما تعداد ویدیو های زیاد از هر کار که اجرا نموده ایم یک یا دو تا سه تا ویدیو تهیه نموده ایم تا مدارک باشد برای پروژه های بعدی حتما این ویدیو را تا کامل نحوه اجرای سنگ مالون را نیز ببینید این سنگ لاشه ورقه ای هست که ما در حال اجرای آن برای کف ماشین رو یا پیاده رو هستیم:اجرای کف سنگ لاشه فرزی