اجرای تراش کاری سنگ مالون ;,ما در اینجا سنگ مالون سفید محلات را به وسیله قلمتراش یعنی;, با قلم می تراشیم سنگ مالون حسنی ;,با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از بهترین سنگ کاران سنگ کوهی و ;,سنگ های لاشه ورقه ای است;, ما سنگ سفید;, را اول به وسیله پوک می شکنیم بعد از آن با قطعات کوچک تقسیم می کنیم بعد از تقسیم لبها و کناره های آن را به وسیله چکش

IMG 20191210 WA0004 - اجرای تراش کاری سنگ مالون

می تراشیم بعد از تراش کناره های آن را به وسیله سنگ فرز میبریم و بعد از برش لبه های آن را به وسیله قلم تراش می ;,تراشیم تا سنگ به حالت گونیا کاملاً گونیا بشه حتما برای دیدن تمام نمونه ;,کارهای اجرا شده از سنگهای مالون و لاشه ورقه ای به صفحه اصلی وب سایت ما سر بزنید و یا هم در قسمت ;,گالری سنگ‌مالون حسنی وارد شوید:اجرای تراش کاری سنگ مالون