اجرای سنگ سفید مالون ;,ما در اینجا هر ۶ متر یک دیوار با سنگ مالون سفید اجرا نمودیم این سنگ از معدن ;,سنگ محلات اصفهان نیز می باشد پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین;, سنگ کاران سنگ های مالونی هست حتماً ویدیو را تا آخر ببینید متوجه می شوید که طرز کار کردن با سنگ مالون سفید خصوصاً در قسمت ستون به شکلی است حتماً ویدیو را کامل ببینید ما در اینجا اول کناره های سنگ را می تراشیم و برش میزنیم بعد;, اندازه‌گیری می‌کنیم و لابلای اینها با اندازه دقیق روی ستون با بند ۱ سانتی قرار می‌دهیم سنگ مالون سفید یکی از محکم ترین;, سنگها یکی از بهترین رنگ که برای همیشه ماندگار و قابل تغییر ;,نیست می باشد حتماً برای دیدن تمام کارهای ما در قسمت گالری سنگ مالون حسنی سر بزنید