اجرای تراش سنگ مالون ;,سنگ ها را بعد از اینکه از معدن تهیه می‌کنیم آنها را به وسیله‌ی قلمتراش تراش می دهیم یا به وسیله فوت یا قلم آنها را ورق می کنیم تا یکنواخت شود پیمانکاری سنگ مالون نوراحمد حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران ;,تراش سنگ مالون اجرای قلمتراش

;,با سنگ مالون تراشکاری با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالونی;, هست ی دیدن تمام نمونه;, کارهای ما حتماً در قسمت گالری سنگ مالون ما سر بزنید و در صفحه اصلی وب سایت ما نیز موجود می باشد آنها را ببینید در آنجا ما در مورد سنگهای مالون سنگ های لاشه ورقه ای قلم تراش ;,سنگ رودخانه استان‌های کوبی که رو کارها نیز در مورد صحنه‌ها توضیحات کامل را دهید