دیوار سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای;. دماوند ما در اینجا نمای دیوار را به صورت فرض بر اجرا نموده ایم پیمانکاری حسنی دارای نمونه های گوناگونی;. از سنگهای مالون و اجرا کنندگان نماهای زیبا و طرح های مختلفی از سنگ های لاشه ورقه ای است اگر خواسته باشید;. تمام نمونه های ما را ببینید حتما در گوگل بنام سنگ‌ مالون نور محمدحسنی جستجو کنیم یا هم در قسمت گالری سنگ مالون حسنی وارد شوید;. اگر در مورد قیمت های سنگ های لاشه ورقه ای وسنگ مالون خاصتید از ما سوال بپرسید حتماً مستقیماً از طریق تلفن های همراه;.