شومینه با سنگ مالون سفید;. ما در اینجا نمای بیرونی شومینه را با سنگ‌ مالون صفحه اجرا نموده ایم ماه با سنگهای مالون شومینه آبنما باربیکیو کباب ;.پز آتشدان که سازی حیاط نماسازی ساختمان دیوار چینی ساختمان را نیز انجام می دهیم حتما برای دیدن تمام نمونه کارهای;. ما در قسمت گالری سنگ مالون سر بزنید و پیمانکاری سنگ مالون نور محمد حسنی جستجو کنید که بیش از ده ها هزار ;.و نمونه کارهای اجرا شده در فضای مجازی در صفحه ایمیج گوگل نیز موجود میباشد از اینکه به سایت ما شما متشکریم;.Fireplace with white Malone stone We have executed the exterior of the fireplace with Malone stone here. Visit Sang Maloon Gallery and search for Sang Malon Noor Mohammad Hassani Contracting, which has more than tens of thousands of examples of works done in cyberspace on Google Image;.شومینه با سنگ مالون سفید