کف چمنی با سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از معماران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای است ما;. در اینجا کف را به وسیله سنگ های لاشه ورقه ای به صورت چمنی اجرا نموده ایم یعنی بند این ها را بزرگ تر از سنگ;. های معمولی کار گذاشتیم تا حالا بالای این بندها علف کاشته بشه اگر خواسته باشید تمام نمونه کارهای ما را به صورت;. یکنواخت باید جا ببینید حتما در قسمت گالری سنگ‌ مالون حسنی سر بزنید