پله ساختمان سنگ لاشه ورقه ای;. ما در اینجا پله های بغل ساختمان را با سنگهای لاشه ورقه ای قرمز اجرا نموده اید پیمانکاری سنگ مالون حسنی دارای ;.نمونه های گوناگون از سنگهای معدنی و سنگ های لاشه ورقه ای در فضای مجازی و پروژه های در حال اجرای آن در مناطق;. تهران کرج نیز موجود میباشد برای دیدن تمام;.

نمونه کارهای اجرا شده سنگ های ما حتما در بخش گالری سنگ مالون حسنی سر بزنید و یا هم در گوگل به نام پیمانکاری سنگ مالون نور احمد حسنی جستجو کنید که بیش از هزاران نمونه کارهای اجرا سنگ مالونی نیز موجود می باشد از اینکه به سایت ما سر زدید شما متشکریم حتماً ویدیوهای را هم ببینید