اجرای سنگ لاشه مالون ;.نما در اینجا با سنگ لاشه ورقه ای و سنگ سبز لاشه ورقه ای نمای دیوار ویلا را در حال انجام است ایم پیمانکاری سنگ مالون ;.حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از معماران واقعی سنگ های مالونی و سنگهای لاشه ورقه ای;. هست اگر واقعاً به دنبال بهترین سنگ کاران سنگ کوهی هستی اینجا بهترین مکان برای شماست که در قسمت گالری;. سنگ مالون حسنی سربزنید