دیوار نما سنگ لاشه ورقه ای;. مادر اینجا با سنگ لاشه ورقه ای نماسازی اجرا نموده آن هم با سنگ لاشه ورقه ای سبز قم با بیش از ۲۰ سال سابقه ;.در ایران یکی از بهترین اجرا کنندگان سنگ های مالونی سنگهای لاشه ورقه ای هست اگر واقعاً به دنبال حرفه ای ترین;. سنگ کاران سنگ کوهی هستید حتما در قسمت گالری وبسایت سنگ مالون حسنی سربزنید پیمانکاری سنگ مالون -نور احمد حسنی