اجرای کف بغل ویلا سنگ لاشه;, ما در اینجا بغل ویلا را که حدود یک متر طول دارد عرض دارد با سنگ های لاشه ورقه ای اجرا نموده ایم ;.پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ;.ایران یکی از معماران اجرا کنندگان سنگ های مالونی و سنگهای لاشه ورقه ای;. است برای دیدن تمام نمونه کارهای ;.ما در بخش گالری سنگ مانند بزنید