نمای سنگ لاشه ورقه ای دماوند;. پیمانکاری سنگ مالون با بیش از ۲۰ سال سابقه کار در ایران خصوصاً در مناطق های دماوند گیلاوند اجرای سنگ;. های لاشه ورقه ای امروز یکی از بهترین معماران سنگهای مالون و صحنه‌های کوهی است برای دیدن تمام نمونه کارهای;. اجرا شده اما حتماً در قسمت کالری سنگ‌ مالون بزنید