نمای سنگ مالون بند سنگی;. ما در انجا نمارا تو را اجرا نموده ایم که دیگر لازم نیست شما بند کشی انجام بدهید چون لابلای بندها از سنگ های ;.ریز استفاده کردیم هم خوشگل تر و هم اینکه لازم نکرده شما بعد از اتمام پروژه آنها را بررسی کنید تا ابد اکثر معماران و;. پیمانکاران یا مالکان دوست دارند همین شگی اجرا بشه قیمت این کارها بالاتر هست و خاطر این که زیبایی بیشتر;. نسبت با بند سنگی نسبت با بند کشی دارد حتماً برای سوالاتون در قسمت گالری سرزده با ما در ارتباط باشید