کف سنگ لاشه ورقه ای در فشم;. ما در اینجا کف پله ورودی را با سنگ های لاشه ورقه ای اجرا نموده اید حتما حتما برای دیدن بیشترین;. نمونه‌های ما در گوگل به نام سنگ مالون حسنی جستجو کنید و یا در قسمت گالری سنگ مالون ما در داخل وب سایت سنگ مالون ;. سر بزنید و یا هم صفحات اینستاگرام ما نیز وارد شده در آنجا تعداد زیاد نمونه کارها در صفحه پیج اینستاگرام ما نیز موجود می باشد آنها را ببییند