اجرای سنگ لاشه قهوه ای;. ما در اینجا نمای دیوار را با سنگ لاشه قهوه ای با رنگ های ترکیبی به صورت پرز بور اجرا نموده ایم پیمانکاری;. سنگ مالون حسنی سالیان سال در ایران امروز یکی از حرفه ای ترین;. سنگ کاران سنگ کوهی است ما با سنگ های لاشه;. اکثراً نما سازی دیوار و کف سازی حیاط را نیز اجرا ;.می‌کنیم اگر خواسته باشید بیشتر این نمونه کارهای اجرا شده ما را ببینید;. کافی هست در گوگل به نام پیمانکاری سنگ مالون نور احمد حسنی ;.جستجو کنید که تعداد زیادی از کارهای ما را نیز خواهید دید ;.اجرای سنگ لاشه یکی از زیباترین کارها هست که شما می‌بینید;.