سنگ لاشه فرزی نما دیوار ;. پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران امروز یکی از حرفهای ترین سنگ کاران سنگ مالون;. است هیچوقت نمی‌توانید سنگ‌ مالون را به صورت یکنواخت روی دیوار یا روی کف سازی به صورتی یکنواخت ببینید چرا اینها ;.تعادل سنگها به صورت یکنواخت نیست که شما آنها را یکنواخت ببیند ما همیشه تلاش می کنیم تا به صورت یکدست و زیبا ;.سنگ های لاشه ورقه های را اجرا کنیم نمی شود که به صورت یکنواخت اجرا شه یکنواخت از چه لحاظ شما جای میری کاری;. و می‌بینید خیل زیبا هست ما می‌توانیم;.سنگ لاشه فرزی نما دیوار;.

Carcass stone of Malon Hassani stone contractor wall facade tiles with more than 20 years of experience in Iran today is one of the most professional Malone stone masons. You

can never see Malone stone evenly on the wall or floor. Why are these stones balanced? It is not uniform for you to see them uniformly, we always try to execute the carcass stones of the sheets in a uniform and beautiful way, it is not possible for it to be executed uniformly. We can