دیوار سنگ لاشه ورقه ای نامنظم;. سنگ های لاشه ورقه ای را به صورت نامنظم در قسمت نمای دیوار اجرا نموده ایم اگر خواسته باشید همیشه ;.سنگ‌ها را به حالت نامنظم اجرا کنیم حتماً با ما در ارتباط باشید این دیوار به صورت نامنظم اجرا شده;. است نامنظم چیست نامنظم با سنگهای لاشه ورقه ای می گویم که حالت طبیعی خود را دارا بوده ;.و همیشه به حالت نامنظم اجرا می‌شود پیمانکاری سنگ مالون حسنی حتماً برای دیدن بیشترین ویدیوها ;.با کارهای ما در قسمت گالری وب سایت ما سر بزنید یا هم از طرف شماره های واتساپ و ما نیز;. هست با ما در ارتباط باشید ما کوشش می کنیم شما را در نحوه خرید و فروش سنگهای مالون راهنمایی کنیم;.دیوار سنگ لاشه ورقه ای 

Irregular carcass stone We have executed sheet carcasses irregularly in the facade of the wall. If you always want to execute the stones in an irregular manner, be sure to contact us. This wall is executed irregularly. What is irregular? I say with sheet carcass stones that have their natural state and are always executed irregularly. Malon Hassani stone contracting Be sure to visit the gallery section of our website to see the most videos of our work, or on behalf of WhatsApp and us Stay in touch with us, we try to guide you in how to buy and sell Malone stones