نمای لاشه سنگ ورقه ای در کرج;. این پروژه را در کرج در قسمت کردان کرج. شرکت ماشین سازی عابدی اجرا نموده. ایم این پروژه حدود ۱۰۰۰ متر سنگ. کاری با سنگهای لاشه ورقه ای .و سنگ مالوونی اجرا شده است نمای داخلی کامل;. باسنگ لاشه ورقه ای اجرا شده و نمای بیرون ستون های این با سنگ مالون سفید محلات .کارشده .توسط پیمانکار سنگ‌ مالون حسنی

نمای لاشه سنگ ورقه ای

در سال ۱۳۹۴ اجرا شده است. حسنی درایران با داشتن ۲۰ سال سابقه در. ایران ایم روز یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران;. سنگ های مالونی سنگ های لاشه ورقه ای. است برای دیدن بیشترین نمونه کارهای اجرا شده اما;. در قسمت گالری وبسایت سنگ‌مالون حسنی سر .بزنید ما بیش از ده ها هزار نمونه کارهای اجرا شده از سنگ های لاشه;. سنگ های مالونی در قسمت‌های کرج جاده قدیم کرج نیز داریم

نمای لاشه سنگ ورقه ای در کرج

Laminated carcass stone facade in Karaj We have implemented this project in Karaj in the Kurdish part of Karaj Abedi Machinery Company. And the exterior of the columns of this with white Malone stone of the neighborhoods worked by the contractor of Malone Hassani stone has been executed in 2015. Hasani in Iran, with 20 years of experience in Iran, is one of the most professional Malone stone carvers in sheet carcass stones. To see most of the works done, but visit the gallery section of Sangmaloon Hassani’s website.