کف سنگ رود خانه ای حصیری

ما در اینجا سنگ لاشه ;.اجرا نما دهیم با نهم آن هم به صورت

حصیری و لابلای این راه دوباره با سنگ رودخانه ای سنگریزه

انجام دادیم با بغل این ها;. را باماهاس بادی بند کشی کردیم

اگر شما از دور نگاه کنید;. ی‌کنید که این سنگ‌های رودخانه‌ای

به صورت کاشت انجام شده ;.است پیمانکاری حسنی با بیش

از ۲۰ سال سابقه اجرا کنندگان سنگ مالون سنگ های لاشه

کف سنگ رود خانه ای حصیری

ورقه های اجرای ;.هر نوع سفرهای کوهی در ایران است حتماً در گوگل بنام پیمانکاری سنگ مالون نوراحمد حسن جستجو کنید که بیش از ده ها هزار نمونه کارهای;. اجرا شده با سنگ مالون و سنگهای لاشه ورقه ای در فضای مجازی هست