دیوار سنگی باغ ;.اصول ساخت دیوار یا نمای دیوار سنگ باغ با سنگ کوهی  دیوار ویلایی را با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالون اجرا ;.می‌کنیم سنگ های لاشه ورقه ای دارای رنگ های متفاوت و رنگ های زیبایی را نیز با خود دارد برای همین اکثر مردم از سنگهای رنگی سنگهای لاشه ورقه برای نما نمای دیوار باغ نیز استفاده می کنند پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ;.۲۰ سال در ایران امروز حرفه ای ترین اجراکنندگان نمای دیوار با سنگ لاشه ورقه ای هست

دیوار سنگی باغ سنگ مالون 

j 121 - دیوار سنگی باغ

Enter image description here…

نماسازی دیوار یا;. ساخت نمای دیوار با سنگهای مالونی شما فرض کنید یک زمینی را اختراع کرده اید که خواسته باشید آن را سنگ چینی انجام بدهید یا دیوارنمای دیوار را با سنگ انجام بدهید اول شما نباید دیوار بکشید دور زمین را چون اگر خواسته باشید سنگ مالون;. انجام بدهید با خود سنگ‌ مالون دیوار بکشید این محکم‌تر با هزینه نسبتاً کمتر هست پیمانکاری سنگ مالون حسنی شما را راهنمایی می کند در چه صورت از سنگهای مالون ای استفاده کنید که تا هزینه کمتری نسبت با دیوار چینی با بلوک و;. سیمان داشته باشد با مقامات بالایی را نیز با خود همراه باشد حتماً همراه ما باشید در نحوه دیوار چینی سنگ مالون نیز;. شما را راهنمایی می‌کنیم

دیوار سنگی باغ نحوه اجرای نمای دیوار باغ با سنگ بادبر

j 119 - دیوار سنگی باغ

Enter image description here…

یا سنگ های لاشه;. سنگ بادبر جنس سنگ لاشه ورقه ای هست اینها را به وسیله دستگاه برش می زنند با حالت های مختلف تقسیم بندی;. می کنند و اسم آن را گذاشتیم سنگ بادبر درابد از نوع ;.جنس سنگ لاشه ورقه ای نیز می باشد ما اینها را می گیریم با حالت ۲۰;. در طول یا10 در طول برش میزنیم و نحوه دیوار چینی نمای دیوار باغ را نیز با همین ها به صورت آجری یا به صورت حصیری نیز;. کار می‌کنیم اجرا می‌کنیم به صورت حصیری باشد;. بعد اسم این سنگ ها که از جنس سنگ لاشه ورقه ای است نام این سنگ;. ها به صورت سنگ قیچی یا سنگ حصیری نیز شناخته می شود