ساخت نما حیاط با سنگ لاشه ورقه ای;. ما در انجا نمای حیاط دیوار حیاط را با سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای و دونه از سنگ های لاشه ورقه ای زرد وl, سمنان نیز استفاده نمایید ما اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران هستیم پیمانکاری;. سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال در ایران امروز یکی

ساخت نما حیاط با سنگ لاشه 

از حرفه ای ترین و بهترین سنگ کاران سنگهای کوهی و سنگ های لاشه ورقه ای;. هست اگر خواسته باشید تمام و نمونه کارهای ما را ببینید حتما در گوگل به نام سنگ مالون نور احمد حسنی جستجو کنید;. که حدود ده سال اجراها کارهایی که ما انجام دادیم داخل گوگل خواهید پیمانکاری حسنی با سابقه ترین سنگ کاران;. سنگ های کوهی در ایران خصوصاً در مناطق های تهران مادر اینجا نمای دیوار را به صورت فرزی و کناره سنگ

ساخت نما حیاط با سنگ لاشه ورقه ای

را به وسیله;. دستگاه سنگ فرز برش میزنیم و لبه‌های سنگ را دوباره می تراشیم تا سطح اینها با هم برابر شود و بند اینها را به صورت یکنواخت;. نیست قرار می‌دهیم تا لابلای این را به وسیله بند کشی با ماسه و سیاه و رنگ سیاه نیز بند کشی کنیم حتماً سوالات بیشتر ;.خود را از طریق شماره ها با ما در ارتباط باشید ما شما را راهنمایی می‌کنیم نحوه خرید فروش سنگ لاشه و سنگهای مالون;. را خواسته باشید با ما در ارتباط باشید در آن صورت شما را راهنمایی کامل خواهیم کرد