ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری سنگ مالون در اینجا از سنگ مشکی میگیون

ستون را بدون بند به حالت حصیری اجرا نموده است ;.ما در انجا سنگ ها و قسمت های دم و

سنگ را به حالت های مختلف ۱۰ سانتی ۵ سانتی نیست برش زدیم و روی نمای;. ستون اجرا

نموده ایم پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران امروز بهترین سنگ کاران سنگ

ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای

sangmalon 230 - ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای

های کوهی و سنگهای لاشه ورقه ای در ایران است برای دیدن بیشترین نمونه کارهای جا شده

ما حتما حتما در گوگل نوراحمد حسنی;. جستجو کنید که بیش از ده‌ها هزار اجرا شده کار های

سنگی و سنگ های لاشه ورقه ای و سنگ های مالونی را دید ما ;.در اینجا سنگ را به بصورت

حصیری این سنگی که شما می‌بینید قسمت های دما یعنی تیکه تیکه شکسته شده سنگهای

ستون بند سنگ لاشه ورقه ای

sangmalon 219 - ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای

لاشه ورقه;. هست که بصورت نما کار می‌کنیم اکثر مردم این ها را به دور می‌ریزند به خاطر اینکه

کاربردی ندارند یعنی اگر شما خواسته باشید;. روی قسمت‌های قیچی کار کنید این سنگ ها کاملاً

کاربردی دارد و شما می توانید برای نمای ستون نمای دیوار به صورت’. حصیری اجرا کنیم و ما می‌توانیم

آن را به صورت نما در بیاریم خیلی منظم و تمیز و زیبا نیز اجرا کنیم اگر شما کار فرزی برشما ;.انجام بدیم

آنگاه متوجه می‌شوید که تمام قسمت های سنگها برش می خورد و بعد از بروش خوردن آنها سنگ پرت

ستون سنگ لاشه ورقه ای

sangmalon 218 - ستون بدون بند سنگ لاشه ورقه ای

محسوب;. می شود یعنی به درد شما نمی‌خورد اگر شما خواسته باشید به این شکل کار کنید کاملا

می‌توانید آن را برای نمای دیوار;. خود دوباره استفاده کنید بدون اینکه ذره ای هم یا آشغال سنگ داشته

باشید کامل آن را دوباره روی نمای دیوار و دیوار چینی;. خود به کار ببرید و نمای خیلی زیبا و بدون بند

را نیز خواهد داشت گروه پیمانکاری سنگ مالون حسنی شما را در نحوه اجرای;. هر نوع نمای دیوار و

ستون سنگهای لاشه ورقه ای کاملاً راهنمایی خواهد کرد