سنگ لاشه کف باغ سنگ لاشه دارای. انواع مختلفی می باشد

تنوع رنگ در سنگ لاشه بسیار زیاد است به طوری که انواع و

اقسام ساختمان ها از. سنگ لاشه ورقه ای استفاده می کنند

سنگ لاشه برای کف باغ گزینه مناسبی می باشد این سنگ

در ابعاد و اندازه های مختلفی می باشد این سنگها نامنظم

هستند واز خود. شکل خاصی ندارند معمولا این سنگ ها به

همان شکلی که استخراج می. شوند مورد استفاده قرار می

گیرند برای شکل دادن و منظم کردن این سنگها لازم است

سنگ استخراج شد ه را به کارگاه انتقال داده واین ه را منظم.

کنند زمانی که سنگ لاشه شکل گرفت به عنوان سنگ لاشه قواره شناخته می شود

کاربرد سنگ لاشه

1 38 2470x1800 - سنگ لاشه کف باغ

سنگ لاشه ورقه ای به دلیل قیمت. مناسب و کاربرد فراونی و مشتریان

زیادی را به خود اختصاص داده است نه تنها سنگ لاشه قیمت. برای کف باغ

مورد استفاده قرار می گیرد بلکه جهت سنگ فرش کوچه نمای ساختمان

ها کف پارک ها بوستان ها نمای فضاهای سبز وکاربرد دارد به دلیل این.

که هنگام استخراج این سنگ به تکه های بزرگ تقسیم می شود و دارای

لبه های تیز می باشد. آن را به تکیه های کوچکتر کرده و لبه های آن را صاف

کنند تا راحتی آن را مورد استفاده قرار داد

پیمانکاری سنگ مالون حسنی
1 32 2470x1800 - سنگ لاشه کف باغ

با بیش از ۲۰. سال سابقه. در اینجا نمونه های اجرا شده از. سنگ های لاشه ورقه ای و سنگ مالونی.  را قرار داده است. امروز هر جا که. شما نگاه کنید کمتر جا و کمتر ساختمان را می بینید. که از سنگهای لاشه ورقه ای. به عنوان کف سازی و نما سازی نیز استفاده. می. شود خصوصاً ویلاها و ساخت و ساز هایی که تازه ساخته می شود. حتماً برای کف سازی. خود با زیرسازی با. سنگهای لاشه ورقه ای. را نیز انجام می. دهد. وبه خاطره این سنگ لاشه ورقه عمر زیاد.  نسبت با سنگ ها موزاییک. و سنگ های. سرامیک. سیما نیز دارد امروز مشتریان.  زیادی را سنگهای لاشه ورقه ای. در بازار ایران با خود. جلب جذب کرده است ما کوشش. می کنیم نماها و کارهای زیبایی از سنگهای. لاشه ورقه ای را در آنجا.  قرار دادیم  ما اجرا. کنندگان. سنگهای لاشه ورقه ای سنگ. های مالونی هستیم