سنگ مالون درپوش روی دیوار

پیمانکاری سنگ مالون. حسنی برای هر نوع سنگهای کوهی با نازلترین قیمت در مناطق های تهران کرج و شمال ما برای شما با سنگ مالون هر نوع. نماو کف نیست برای شما تهیه و می‌کنیم پیمانکاری حسنی با بیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین طراحان سنگ های معدنی و فروش سنگ لاشه و اجرای سنگ لاشه نیز در خدمت. شما است گروه سنگ مالون نور احمد حسنی اگر شما دوست. دارید تمام قسمتهای سایت ما را در یک جا ببینید حتما به سایت سنگ لاشه حسنی وارد شوید و بخش گالری سایت نیز سر بزنید

سنگ مالون درپوش روی دیوار

sangmalon 32 - سنگ مالون درپوش روی دیوار

سنگ مالون درپوش روی دیوار

اجراء و تراش درپوش برای دیوار با سنگ لاشه ورقه ای

اجرا یا تراش درپوش. با سنگ لاشه ورقه های اصلاً سنگ در پوش چیست و نحوه تراش آن چطور انجام میشود ما در اینجا به شما توضیح می دهیم. که درپوش های روی دیوار یا قرنیز های روی گلدان را از چه نوع سنگی می سازیم ما برای ساخت درپوش حتماً. یک متر یا یک اندازه مناسب را نیز برای تراش در پوش از داخل سنگهای لاشه ورقه ای. برای خودمان انتخاب می کنیم این سنگ ها ضخامت شان کمتر از ۴

سانت نباشد و بیشتر. از ۴سانت هم نباشد نباشد به خاطر اینکه موقع ما آنها را می. تراشیم لبها و سطح این سنگ کاملاً هموار و کاملاً ساب باشد. اندازه این سنگها ۲۰ یا ۳۵ تا ۴۰ به صورت منظم و یکنواخت تراشیده شود. اصطلاحاً این کار را ما تراش در پوش یا تراش قاب روی دیوارنیز می‌نامیم. ما نمونه هایی از سنگهای مالون سفید به صورت منظم برش خورده را در اینجا قرار دادیم این ها. را میشود هم برای در پوش استفاده کرد هم برای قاب پنجره و هم برای پله. و ساخت پله از این سنگها میتوان کار گرفت

اما یک نوع درپوش دیگری هم هست که با سنگ یا با سیمان یا با آهن می شود آنها را ساخت
sangmalon 61 - سنگ مالون درپوش روی دیوار

سنگ مالون درپوش روی دیوار

این درپوش ها چیست. به شما توضیح میدهیم اکثرجا ها برایروی دیوار از درپوش آهنی. استفاده می کنند اکثرا جاهایی. که ما کار می کنیم. نمای تکمیل شده دیوار روی آنرا. از درپوش آهنی استفاده می کنند قسمت پایین ماقاب ایجاد می کنیم یعنی کارهای. سنگهای لاشه ورقه ای. ارتفاع و تقسیم بندی انجام میدهیم اکثراً از. درپوش سنگهای لاشه ورقه ای نیز استفاده می کنیم یا از سنگهای. درپوش سنگهای مالون نیز استفاده می کنیم هر کاری که اگر شما کاری را با سنگ های مالونی انجام داده باشید حتماً و حتماً از درپوش سنگ مالون استفاده کنید اگر شما کاری را با سنگهای لاشه ورقه ای انجام داده باشید. حتماً درپوش را از سنگ. های لاشه ورقه ای نیز استفاده کنید وبه خاطر اینکه. همخوانی کامل با نمای. شما نیز داشته باشد