اجرای باربیکیو با سنگ مالون

اجرای باربیکیو با سنگ لاشه ورقه ای حسنی با بیش

ابیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنند

گان سنگ مالونی با سنگهای لاشه ورقه ای در ایران

است ما در اینجا اگر شما با دقت به این تصویری که ما

گذاشته ایم نگاه کنید یک بار بیکیو ساخته ایم طبقه

کام با سنگ لاشه است 

اجرای باربیکیو با سنگ مالون

اجرای باربیکیو مشکی میگون رانیز انجام نموده ایم و زیر آن یک جای سینک

جای کباب سیخ قرار دادیم این که میبینید شما یک کباب پز

گازی نیز می باشد باربیکیو گازی که با سنگ لاشه ورقه ای

ساخته شده است بعد داخلی باآجر

ناسوز و اجرا کردیم سنگ لاشه ورقه ای هر رنگی دیگه هیچ

مقاماتی در برابر آتش نخواهد داشت و ندارد یعنی به کوچک

ترین حالت به اینها گرما برسد سریع سنگ می باشد و از بین

می‌رود می ترکت به خاطر همین داخل این راه ما با آجر ناسوز اجرا نمودیم

اجرای باربیکیو با سنگ

اجرای باربیکیو با سنگ مالون  کار کردیم و نمای بیرونی آن را با سنگ مشکی میگون ایران

نموده ایم و کنار این بار بیکیو هم یک جای کاسه قرار دادیم و یک

متری این را نیز یک آبنما شک را در کنار این ایجاد نمود تا 

 شما کباب رادربغل آبنما میپزید صدای آب خیلی دلنشین خواهد

بود حتماً در بخش گالری سنگ لاشه وارد شوید و تمام نمونه های

اجرای باربیکیو 

اجرای باربیکیو با سنگ مالون کار شده ما را ببینید ما نمونه های گوناگونی با سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای کار شده یا غیر کار شده را در قسمت گالری  خود قرار داده ایم از شما خواهشمندیم تمام نمونه های کار شده ما که با سنگهای مالونی می باشد آنها را ببینید یا در قسمت جستجوی وب سایت ما بنام باربیکیو روی سنگ مالون یا سنگ نیز جستجو نمایید آنجا هم تصاویر های گوناگونی را خواهید دید و نمونه های زیبا را خواهیم دید گروه پیمانکاری سنگ مالون حسنی