Project Description

اجرای گل با سنگ لاشه ورقه ای

ما در اینجا با سنگ های لاشه و رقه ای یک طرح گل را نیز روی کف

اجرا نموده ایم سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه

یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران اجراکنندگان آبنما شومینه باربیکیو

اجرای گل با سنگ لاشه ورقه ای

و کباب پز با هر نوع کارها را با سنگ‌های مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای ما اجرا می‌کنیم هر نا طرح گل باشد چه هر نوع کارهایی که با سنگ مالون باشد ما با اجرا می‌کنیم