Project Description

ساخت دیوار آبنما سنگ ورقه ای

ساخت دیوارهای آبنما با سنگ لاشه ورقه ای دیواره های بیرون

آبنما را با سنگ لاشه ورقه ای اجرا نمادهای این ماه حدود ۳۰

متر طول و ارتقای ۸۰ سانت که به صورت آبشار و آبنما ساخته

ساخت دیوار آبنما سنگ ورقه ای

شده است کاری حسنی با بیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین

طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگهای لاشه ورقه ای هست حتماً به بخش گالری وب سایت ما سر بزنید یا تمام نمونه های ویدیویی کار شدیم آن را نیز ببینید و بخش فیلم ها نیز وارد شوید