Project Description

سنگ لاشه ورقه ای نما

سنگ مالون ورقه ای نما با سنگ کوهی ورقه ای نما های

گوناگون و طراحی گوناگون را با سنگهای کوهی انجام می‌دهیم

پیمانکاری حسنی با بیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین طراحان

و اجرا کنندگان سنگهای معدنی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران

است است حتماً به بخش گالری ما وارد شده و تمام نمونه های کار

سنگ لاشه ورقه ای نما

شده ما را نیز ببینیم در انجایی که شما نگاهی به دیوار به نمای این دیوار

بندازید دیوار طرح بند و چهار رنگ سنگ اجرا شده است سنگ لاشه ورقه ای

قرمز مشهد به سنگ قهوه ای سوخته کاشان و سنگ لاشه ورقه ای سبز قم

و قسمت‌های دایره این دیوار که به صورت چشم مرغ در آمده است با سنگ های

زرد سمنان اجرا شده است پیمانکاری حسنی حدود ۱۰ سال پیش این پروژه را

در قسمت شهر هشتگرد جدید کرج نیز اجرا نموده است اگر دوست دارید تمام

سنگ لاشه ورقه ای 

نمونه کارهای ما را ببینید یا در محل کار که انجام می دهیم تشریف بیارید یا اینکه تمام نمونه های ما در بخش گالری ما هستش آنها را در اینجا ببینید خواهشمندیم تمام کارهایی که انجام داده ایم تا آخر دنبال کنید یا ویدیو های کار شده ما را در قسمتهای آپارات یا در بخش‌های ویدیوهای پله ما نیز کلیک کنید

قرمز مشهد به سنگ قهوه ای سوخته کاشان و سنگ لاشه ورقه

ای سبز قم و قسمت‌های دایره این دیوار که به صورت چشم مرغ

در آمده است با سنگ های زرد سمنان اجرا شده است پیمانکاری

حسنی حدود ۱۰ سال پیش این پروژه را در قسمت شهر هشتگرد

سنگ مالون

جدید کرج نیز اجرا نموده است اگر دوست دارید تمام نمونه کارهای ما را ببینید

یا در محل کار که انجام می دهیم تشریف بیارید یا اینکه تمام نمونه های ما در

بخش گالری ما هستش آنها را در اینجا ببینید خواهشمندیم تمام کارهایی که

انجام داده ایم تا آخر دنبال کنید یا ویدیو های کار شده ما را در قسمتهای آپارات یا در بخش‌های ویدیوهای پله ما نیز کلیک کنید