آبنمای سنگی مالون

آبنمای سنگی مالون ;,ما در اینجا آبنما را;, با سنگ [...]