اجرای فرزبور کف با سنگ لاشه ورقه ای

اجرای فرزبور کف با سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری سنگ [...]